Regulamin

1. W Centrum Kukułka może przebywać jednocześnie nie więcej niż 20 dzieci.

2. Centrum Kukułka sprawuje opiekę nad dziećmi od 4-10 lat.

3. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw pod stałą opieką Rodziców lub wyznaczonych Opiekunów.

4. Na salę wchodzimy w skarpetkach, a buty i ubrania pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.

5. Personel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.

6. W sytuacji odebrania dziecka przed ustaloną godziną nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany czas zabawy.

7. Prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu do kontaktu.

8. Dla bezpieczeństwa Waszych dzieci będą one oddawane tylko osobie która je przyprowadziła lub innej osobie tylko po wcześniejszym ustaleniu i podaniu danych osobowych.

9. Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do uiszczenia wszelkich opłat za usługi wynikających z cennika.

10. Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do poniesienia kosztów naprawy w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie przez ich dzieci, a nie wynikających z normalnego użytkowania sprzętu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to podstawa. Dlatego w Kukułce Twoje Dziecko bawi się na sprzęcie posiadającym niezbędne atesty, pod stałą opieką osoby dorosłej. Dopilnujemy aby dzieci bawiły się w nieskrępowany, a zarazem bezpieczny sposób, a regulamin placu zabaw był ściśle przestrzegany.